Service av värmepumpar

Våra service tjänster

En luft-luft värmepump behöver regelbunden service, 1–2 års intervall, eftersom smuts och damm byggs upp i värmeväxlare och på fläkthjul. Även mögelsporer kan bildas i inomhusenheten. Efter rengöring får din värmepump ökat luftflöde vilket ger en bättre effekt och påverkar din besparing. Det som ingår i rengöringsservice är:

Nedmontering av inomhusenhetens ytterhölje

Rengöringsvätska tillsätts och sen rengörs inomhusenhetens värmeväxlare och fläkthjul med ångtvätt

Rengöring av utomhusenhets värmeväxlare och fläkt

Läcksökning av köldmedierör och kopplingar

Kontroll av el komponenter och efterdragning av elanslutningar

Testkörning och kontroll av tryck, temperaturer och luftflöde

Felsökning

Vid eventuella problem med värmepumpen så kontakta oss så hjälper vi er med felsökning och reparation.