Installation av värmepumpar

professionell installation

Vi har certifierade och erfarna installatörer för att säkerställa att din värmepump installeras korrekt. Ta gärna kontakt med oss för en kostnadsfri offert eftersom installationer kan skilja sig åt från fastighet till fastighet. Nedan är en beskrivning av vad som ingår i en standardinstallation:

Montering av inomhusenhet på vägg

Röranslutning inklusive upp till 5 meter kylrör

Täckkanaler, vibrationsdämpare och montering av utomhusenhet med väggkonsol

Håltagning för rörgenomförning i vägg av trä, lättbetong eller tegel

Tätning av hål i vägg med latex eller fogskum

Driftsättning och funktionstest av värmepump

Instruktion om handhavande

El dragning inklusive elkabel upp till 5 meter till närmaste jordade uttag eller annan anslutningspunkt. *

* Om det behövs separat säkring eller fast installation så samarbetar vi med elektriker. Kostnad för elektriker tillkommer då.

ROT-avdrag

Vi följer Skatteverkets och Svenska Kyl & Värmepumpföreningens rekommendationer för ROT-avdrag vilket innebär att vid nyinstallation eller utbyte av värmepump görs en schablonberäkning att 30% av totalkostnaden utgör arbetskostnaden. Detta för att stävja fusk när det gäller fördelning av arbetskostnad och material. 30% av totalkostnaden utgör då underlag för ROT-avdrag och av detta belopp kan man kan få 30 % i skatteavdrag. Enkelt räknat utgör då ROT-avdrag 9% av totalbeloppet.